ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/11987

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
09.00 - 18.00

Call Center

02-114-8918

097-310-0016


097-315-0008

มงต์ แซงต์ มิเชล (Mont Saint Michel) ต้นแบบปราสาทของเจ้าชายอีริค จากเรื่อง The Little Mermaid

มงต์ แซงต์ มิเชล (Mont Saint Michel) ต้นแบบปราสาทของเจ้าชายอีริค จากเรื่อง The Little Mermaid

🇫🇷🕍 มงต์ แซงต์ มิเชล (Mont Saint Michel) ต้นแบบปราสาทของเจ้าชายอีริค 👑 จากเรื่อง The Little Mermaid 🧜‍♀️ เป็นวิหารสไตล์กอทิกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในแคว้นนอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศส โดดเด่นอยู่บนเกาะหินขนาดเล็ก ล้อมรอบไปด้วยผืนน้ำสะท้อนเป็นเงาอย่างงดงาม ที่นี่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกด้านวัฒนธรรมเมื่อปี ค.ศ. 1979 และได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตกอีกด้วย

จองทัวร์

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม