ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/11987

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
09.00 - 18.00

Call Center

02-114-8918

097-310-0016


097-315-0008

เริ่มแล้วนะ ! ญี่ปุ่นปรับ Visit Japan เหลือ QR Code อันเดียว

เริ่มแล้วนะ ! ญี่ปุ่นปรับ Visit Japan เหลือ QR Code อันเดียว

เว็บไซต์ Visit Japan ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อรวมรหัส 2D codes สำหรับขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรให้เหลือ QR Code เพียงอันเดียว ซึ่งก่อนหน้านี้จะใช้ QR code แยกกัน แต่หลังจากนี้ทั้งสองขั้นตอนจะใช้อันเดียวกันแล้ว หากนักท่องเที่ยวที่เคยลงทะเบียน Visit Japan ไปก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่ได้เดินทางเข้าญี่ปุ่น จำเป็นต้องเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อใช้ QR Code แบบใหม่เท่านั้น โดยจะเริ่มปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

อ้างอิงจาก: https://vjw-lp.digital.go.jp/en/notice240112/

🇯🇵 ลิงค์รวมทัวร์ญี่ปุ่น 👉https://blissfultravel.net/tour-product/japan/

จองทัวร์

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม