ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/11987

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
09.00 - 18.00

Call Center

02-114-8918

097-310-0016


097-315-0008

มารายา คอนเสิร์ตฮอลล์ (Maraya Concert Hall) อาคารหุ้มกระจกขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

สิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมของประเทศซาอุดีอาระเบีย 🇸🇦 ได้รับการประกาศให้เป็นอาคารหุ้มกระจกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดย Guinness World Records

จองทัวร์

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม