ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/11987

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
09.00 - 18.00

Call Center

02-114-8918

097-310-0016


097-315-0008

หัวหน้าไกด์ทั้งสองท่านดูแลดีค่ะ ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่อง ชื่นชมค่ะ

หัวหน้าไกด์ทั้งสองท่านดูแลดีค่ะ ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่อง ชื่นชมค่ะ

คุณกัญญณัฐ และ คุณประนอม
โปรแกรมทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เสน่ห์แห่งขุนเขา 4 วัน 3 คืน
เดินทางวันที่ 25-28 มีนาคม 2567
ราคาท่านละ 13,999 บาท

จองทัวร์

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม