ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/11987

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
09.00 - 18.00

Call Center

02-114-8918

097-310-0016


097-315-0008

สะพานมือยักษ์ เด่นตระหง่านบนหุบเขาบานาฮิลล์ (Ba Na Hills) แห่งเวียดนาม

🌉 สะพานมือยักษ์ หรือสะพานทอง (Golden Bridge) ตั้งอยู่บนหุบเขาบานาฮิลล์ (Ba Na Hills) เมืองดานัง 🇻🇳 ประเทศเวียดนาม 🇻🇳 มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร

จองทัวร์

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม