ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/11987

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
09.00 - 18.00

Call Center

02-114-8918

097-310-0016


097-315-0008

สะพานโกลเดนเกท (Golden Gate Bridge) อดีตสะพานแขวนยาวที่สุดในโลก แห่งอเมริกา

สะพานแขวนข้ามช่องแคบที่ครั้งหนึ่งเคยมีความยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและอ่าวซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความยาว 2.7 กิโลเมตร และสูงถึง 223.5 เมตร

จองทัวร์

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม