ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/11987

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
09.00 - 18.00

Call Center

02-114-8918

097-310-0016


097-315-0008

ทัวร์ดำน้ำ ภูเก็ต ทะเลอันดามัน 4 วัน 3 คืน (14 Dives)

ทัวร์ดำน้ำ ภูเก็ต ทะเลอันดามัน 4 วัน 3 คืน (14 Dives)

Phuket Diving Andaman Sea – Koon9 Liveaboard 4 day 3 night (14 dives total)

Day 1: Pick up from Phuket area or Airport, Speedboat transfer, 3 dives

Day 2: 4 dives

Day 3: 4 dives

Day 4: 3 dives and speedboat transfer to shore and transfer back to Phuket area or airport

ราคา 25,900 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม: Dive leader, diving insurance, อาหารทุกมื้อ พร้อมเครื่องดื่ม, ห้องพักบนเรือ liveaboard 3 คืน, ตะกั่วดำน้ำ และ เข็มขัดตะกั่ว

ราคาไม่รวม: ตั๋วเครื่องบินไปภูเก็ต, อุปกรณ์ดำน้ำ, ไฟฉาย, Nitrox, Tip for divemaster, ค่าเข้าอุทยาน

จองทัวร์

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม