ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/11987

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
09.00 - 18.00

Call Center

02-114-8918

097-310-0016


097-315-0008

คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เมืองใต้ดินโบราณใหญ่ที่สุดในโลก และที่สุดของบอลลูนแห่งตุรเคีย

ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศตุรเคีย (Turkiye) 🇹🇷 เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยยอดภูเขาและหินทูฟาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อล้านปีก่อน จากนั้นลาวาทับถมกันจนเป็นพื้นดินชั้นใหม่ และลาวาของภูเขาไฟที่แข็งตัวยังถูกกัดเซาะด้วยน้ำหรือลมตามธรรมชาติจนเกิดเป็นรูปร่างที่แปลกตาและน่าอัศจรรย์สุด ๆ

จองทัวร์

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม